З усіх питань телефонуйте на номер 0 800 50 52 55 цілодобово                             
      
Ukrainian Assistance
Auto Mobil Club    Grand Concierge    Program Protection    Program Retention    UAHELPER
Правила оказания услуг
       

ПУБЛІЧНА ОФЕРТА

 

Про надання послуг автомобілістам, підприємствам, організаціям, резидентам і нерезидентам, 24 години на добу, 365 днів на рік, що іменуються надалі Послуги, на території України та за кордоном компанією ТОВ «ГЛОБАЛ ХЕЛПЕР», іменованого надалі Виконавець будь-якій фізичній або юридичній особі, іменованому надалі Клієнт (Замовник).
Ця угода носить характер публічної оферти, є еквівалентом "усної угоди" і відповідно до чинного законодавства України має належну юридичну силу.

 

ПРЕАМБУЛА

 1. 1.Наведена нижче інформація є офіційною пропозицією (публічною офертою) будь-якій юридичній або фізичній особі укласти договір на обслуговування. Зазначений договір є публічним, тобто згідно зі статтею 633 Цивільного кодексу України його умови однакові для всіх споживачів. 

 2. 2.Відповідно до ст. 642 Цивільного Кодексу України повним і беззастережним прийняттям умов публічного договору є факт здійснення Клієнтом платежу в рахунок оплати послуг і отримання Виконавцем відповідного фінансового документа, що підтверджує факт такої оплати. 

 3. 3.Номером договору є унікальний номер (номер доступу до послуг), який видається фізично, як номер сервісної карти або віртуально, як код (номер) доступу, після факту оплати. 

 4. 4.Укладаючи Договір, Клієнт підтверджує, що цілком і повністю ознайомлений і згоден з його умовами, а також, в разі, якщо Замовник є фізичною особою, дає дозвіл на обробку Виконавцю своїх персональних даних з метою можливості виконання умов цього Договору, можливості проведення розрахунків , а також для отримання рахунків, актів та інших документів. Дозвіл на обробку персональних даних діє протягом усього терміну дії Договору, а також протягом наступних п'яти років після закінчення його дії. Знищення персональних даних є підставою для розірвання договору і виконується на підставі письмового (паперового) заяви Клієнта. В такому випадку, договір розривається з дати, зазначеної у відповідному повідомленні Виконавця. Крім цього, укладенням цього Договору, Замовник підтверджує, що він повідомлений (без додаткового повідомлення) про права, встановлених Законом України «Про захист персональних даних», про цілі збору даних, а також про те, що його персональні дані передаються юридичній особі ТОВ « ГЛОБАЛ ХЕЛПЕР» з метою можливості виконання умов цього Договору, можливості проведення розрахунків, а також для отримання рахунків, актів та інших документів. Замовник також погоджується з тим, що Виконавець має право надавати доступ та передавати його персональні дані третім особам без будь-яких додаткових повідомлень Замовника, не змінюючи при цьому мета обробки персональних даних (наприклад, при замовленні послуги у третьої особи, виклик таксі і т. д.). Обсяг прав Замовника, як суб'єкта персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» йому відомий і зрозумілий. 


 1. 1.ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

  1. 1.1.Під послугами розуміється надання Клієнту: 

   1. 1.1.1.Унікального номера (коду доступу), що дозволяє йому звертатися в Контакт-Центр. 

   2. 1.1.2.Реєстрації (активації) в базі даних на термін дії послуг. 

   3. 1.1.3.Надання та організація послуг, що входять в програму обслуговування, протягом терміну дії послуг. 

   4. 1.1.4.Отримання необхідних консультацій по телефону, електронній пошті, в чаті протягом терміну дії послуг. 

   5. 1.1.5.Отримання Клієнтом запитуваної інформації або інформації на замовлення: по телефону або відправка повідомлень, або лист на електронну пошту. 

  2. 1.2.Виконавець надає різноманітні послуги використовуючи партнерську мережу провайдерів. 

  3. 1.3.При наданні послуг Клієнту Виконавець не несе відповідальності за якість, терміни і можливі затримки, пов'язані з технологічними або організаційними особливостями третьої організації (провайдера), а також з погодними умовами та іншими непередбаченими чинниками. Також Виконавець не відповідає за відмову третьої організації в наданні послуг Клієнту з яких-небудь причин, не суперечать її внутрішньому Регламенту. 

    

 2. 2.ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН 

  1. 2.1.Обов'язки Виконавця: 

   1. 2.1.1.Надавати Клієнту Послуги при зверненні до Контакт-центру 24 години на добу. 

   2. 2.1.2.Зареєструвати (активувати) Клієнта в базі даних на весь період, оплачений Клієнтом. 

   3. 2.1.3.Надавати Послуги відповідно до програми обслуговування і сумою оплати. 

  2. 2.2.Обов'язки Клієнта: 

   1. 2.2.1.Надати повну, правдиву і точну інформацію необхідну для надання послуг. Інформація, надана Клієнтом, при необхідності може бути опублікована у відкритих джерелах. 

   2. 2.2.2.Оплачувати Послуги Виконавця і третіх осіб (наприклад, при замовленні авіаквитків, Клієнт оплачує вартість квитків авіакомпанії). 

  3. 2.3.Права Виконавця: 

   1. 2.3.1.Тимчасово або повністю припинити надання Послуг Клієнту в наступних випадках: 

    1. 2.3.1.1.Не надходження своєчасної оплати за Послуги. 

    2. 2.3.1.2.Надання Клієнтом неточної контактної інформації або некоректно надання інформації для виконання замовлення (завдання) Клієнта. 

   2. 2.3.2.Виконавець має право припинити договірні відносини з Клієнтом в односторонньому порядку, з одночасним відправленням письмового електронного повідомлення, при порушенні Клієнтом своїх зобов'язань за цим Договором. Моментом розірвання договору та припинення обслуговування вважається дата направлення відповідного повідомлення Клієнту. 

  4. 2.4.Права Клієнта: 

   1. 2.4.1.Вимагати від Виконавця надання Послуг відповідно до умов цього Договору. 

   2. 2.4.2.Отримувати від Виконавця інформацію про послуги та додаткові сервіси. 

   3. 2.4.3.Звертатися до Виконавця зі скаргами та пропозиціями щодо поліпшення якості послуг. 

   

 3. 3.ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ І ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ 

  1. 3.1.Оплата Послуг на території України здійснюється в національній валюті України, за кордоном в іноземній валюті, відповідно до вартості, встановленої на момент оплати Послуги. 

  2. 3.2.Здійснюючи оплату Клієнт зобов'язаний вказати в платіжному документі ПІБ, номер контактного телефону, що ідентифікує оплачувані послуги. 

  3. 3.3.Виконавець має право в односторонньому порядку переглядати ціни на Послуги. У разі зміни вартості, раніше внесена оплата, за новими цінами не перераховується. 

  4. 3.4.Послуги вважаються сплаченими в момент надходження грошових коштів на поточний рахунок Виконавця, варіанти оплати вказані на сайті Виконавця. 

  5. 3.5.Надання послуг третьою стороною оплачуються Виконавцем, якщо це передбачено програмою обслуговування в лімітах обумовлених програмою обслуговування. 

  6. 3.6.Надання послуг третьою стороною оплачуються Клієнтом, якщо Виконавець зобов'язаний тільки організувати послугу, а оплату Клієнт виробляє самостійно (наприклад, Виконавець забронював готель, Клієнт оплатив проживання). 

   

 4. 4.ОСОБЛИВІ УМОВИ, ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН 

  1. 4.1.Виконавець не гарантує абсолютну безперебійну або безпомилкову роботу державних та комерційних організацій України, також зарубіжних організацій, не дає гарантію того, що будь-який запит Клієнта буде виконаний в повному обсязі в будь-який час доби і на будь-якій території. Виконавець докладає всі зусилля і заходи з метою вирішити питання Клієнта. 

  2. 4.2.Виконавець не несе відповідальності за прямий або непрямий збиток, заподіяний Клієнтові в результаті використання або неможливості користування Послугами або понесений збиток в результаті неточностей, не корретних даних, помилок, затримок в роботі або передачі інформації, або зміни функцій, інших причин. 

  3. 4.3.Виконавець не несе відповідальності за якість каналів зв'язку, за допомогою яких здійснюється доступ до Послуг. Клієнт приймає на себе повну відповідальність та ризики, пов'язані з вибором і використанням мобільного зв'язку, за допомогою якої здійснюється доступ до Послуг. 

  4. 4.4.Клієнт повністю відповідальний за збереження свого паролю та інших ідентифікаторів і за збитки, які можуть виникнути через не санкціоноване їх використання. При втраті паролю або № мобільного телефону Клієнт має право звернутися до Виконавця із заявою про зміну ідентифікаторів. 

  5. 4.5.Виконавець не є відповідачем або співвідповідачем по будь-яких зобов'язаннях і витратам Клієнта, пов'язаних з виконанням даного Договору або іншими особами, які використовують ім'я та ідентифікатори Клієнта. 

  6. 4.6.Виконавець виконує завдання Клієнта в разі ідентифікації номера контактного мобільного телефону Клієнта, зазначеного при реєстрації (активації) в базі даних Виконавця. 

   

 5. 5.ПОРЯДОК РОЗГЛЯДУ ПРЕТЕНЗІЙ І СПОРІВ  

  1. 5.1.Претензії Клієнта щодо надання Послуг приймаються Виконавцем до розгляду тільки в письмовому вигляді, в строк не пізніше 3-х календарних днів з дати виникнення спірної ситуації. Термін розгляду претензій Клієнта становить не більше 14 (чотирнадцяти) робочих днів. 

  2. 5.2.Розгляд претензій до Виконавця, пов'язаних з наданням Послуг, здійснюється при пред'явленні Клієнтом відповідних документів, що підтверджують факт претензії. 

  3. 5.3.При розгляді спорів, як докази, сторони мають право надавати: 

   хронологію подій, документів з фіксуванням дати та часу, корпоративні звіти відповідальних співробітників, аудіо файли, електронні листи, зі збереженою службовою технічною інформацією в них (заголовках). У разі, якщо службова технічна інформація (заголовки) відсутня, такий лист не є доказом. 

    

 6. 6.НАБРАННЯ ЧИННОСТІ ДОГОВОРУ. ТЕРМІН ДІЇ. ПОРЯДОК ЗМІНИ, РОЗІРВАННЯ 

  1. 6.1.Клієнт має право в будь-який час в односторонньому порядку відмовитися від Послуг Виконавця. В цьому випадку Клієнт зобов'язаний попередити Виконавця за 30 днів до дати розірвання Договору. 

  2. 6.2.Виконавець має право в будь-який час в односторонньому порядку відмовити в обслуговуванні Клієнту без роз'яснення причин, при цьому Клієнту здійснюється повернення грошових коштів за повні місяці невикористаного часу. 

  3. 6.3.У разі дострокового припинення надання Послуг відповідно до умов даного Договору Клієнту здійснюється повернення грошових коштів за повні місяці невикористаного часу (оплата за місяць, протягом якого обслуговування було припинено не повертається), при пред'явленні Клієнтом відповідних фінансових документів. 

  4. 6.4.Договір набуває чинності на наступний день з моменту внесення плати за Послуги, в порядку, встановленому цим Договором. 

  5. 6.5.З усіх питань, не врегульованих в цьому тексті Договору, Сторони керуються чинним законодавством України. 

   

 7. 7.ДОДАТКИ 

  1. 7.1.Додатки є невід'ємною частиною даного Договору:
   Додаток №1 - Правила надання послуг.
    

   

 8. 8.КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ
  ТОВ «ГЛОБАЛ ХЕЛПЕР»
  а / я №4555
  м Дніпропетровськ,
  49089

  Національна телефонна лінія: 0 800 50 52 55
  Тел .: +38044 334 32 53
  E-mail: [email protected]
  Сайт: www.ukrassist.com
   

© ТОВ "ВСК "УКРАССИСТ"